Производи

Формуле Обрачуна

Поједностављено бирање исушивача ваздуха

За грубу процену потребног начина исушивања те претходног бирања исушивача довољно је да искористите емпиријске формуле, испоштујући при томе два основна захтева:

1. Исушивање се производи у затвореном простору.
2. Температура у просторији одговара дијапазону радних температура датог исушивача.


Приближан обрачун жељеног начина исушивања.

Легенда:

Q – тражено укидање влаге, л / сат

V - запремина простора, м3

V др - запремина дрвене грађе која се исушује, м3

Рдр – густина дрвене грађе која се исушује, кг/м3

S - површина огледала базена, м2

Детаљан опис методологије пројектовања система за исушивање је дат у "Упутама за пројектовање система за исушивање" Дантерм – 1998 година.

Сфера примене

Тражено  укидање влаге, л / сат

Услови

Суво чување (складиштење)

Q = Vx 1,2 х 10-3

Количина размене ваздуха 0,3. Брзина исушивања 2,5 г/м3 с. Температура ваздуха 20 °С

Исушивање ваздуха у стамбеним и другим административним просторијама

Q = V х 1,5 х 10 -3

Количина размене ваздуха  0,5 исушивања 2,5 г/м3 с Температура ваздуха 20 °С

Исушивање зграда

Q = V х 2,0 х 10-3

Количина размене ваздуха 0,3 Брзина исушивања (с обзиром на испаравања влаге из влажних  материјала) 3,2 г/м3 с Температура ваздуха 20 °С време за исушивање 8 дана

Исушивање дрвене грађе

Q = Vдр Х Рдр X 0,4 Х 10 -3

Херметична комора за исушивање Температура ваздуха 25-30 °С Релативна влажност ваздуха 30-40 % Брзина исушивања 1% садржаја влаге дрвене грађе на дан

Исушивање базена за пливање

Приватни базени до 50 м2 (са заштитном слојем, при ограниченом оптерећењу):
Q = S х 0,1 Јавни базени више од 50 м2 (без заштитног слоја, при нормальном оптеређењу): Q = S х 0,2

Притицање вањског  ваздуха - (10 х S) м3/сат Температура ваздуха - (t воде + 2) °С Релативна  влажност ваздуха - 60 %ФОРМУЛА СТАНДАРТА VDI 2089

Интензитет испаравања се израчунава на следећи начин:

W = е х S х (Рнас - Руст) г/с,

где је:
S - површина водене површине базена, м 2;
Рнас – притисак водене паре засићеног ваздуха на температури воде у базену, мбар;
Руст - парцијални притисак водене паре у датој температури и влажности ваздуха, мбар;

е - емпиријски коефицијент, г /(м2 х сат х мбар):
0,5 – затворена површина базена,
5 – непокретна површина базена,
15 - мали приватни базени са ограниченим бројем пливача,
20 - Јавни базени са обичном активношћу пливача,
28 - базени за рекреацију и забаву
35 - базени са воденим тобоганима и значајним стварањем таласа.

Пример. Приватни базен.

Огледало базена 20 х 5 м S= 100 м2
Температура воде 28 °С (100 % релативне влажности.) Рнас= 37,78 мбар
Температура ваздуха од 30 °С (60 % релативне влажности) Руст= 25,45 мбар

Интензивност испаравања:

W = 13 х 100 х (37,78-25,45)= 16029 г/с = 16 л/с

Формула Biasinа и Krummeа

За период када се у базену налазе пливачи:

Wотв = (0,118 + 0,01995 х а х (Рнас - Руст)/1,333)x S л/с,

За период, када пливача у базену нема (површина воде је заклоњена или је пуна пливајућих балона /сплавова):

Wзатв = (- 0,059 + 0,0105 (Рнас - Руст)/1,333) S л/с,

где је
Рнас – притисак водене паре засићеног ваздуха на температури воде у базену, мбар;
Руст - притисак водене паре засићеног ваздуха у датој температури и влажности ваздуха, мбар;

а – коефицијент заузетости базена људима:
1,5 - за базене за играње са активним стварањем таласа,
0,5 - за велике јавне базене,
0,4 - за хотелске базене,
0,3 - за мале приватне базене