Producten

Berekeningsformules

Vereenvoudigde keuze van ontvochtigers

Om een idee te krijgen van het soort ontvochtiging en een voorselectie van de ontvochtiger te maken kan men gebruik maken van empirische formules. Hierbij moeten rekening gehouden worden met twee belangrijke eisen:

1. De ontvochtiging vindt plaats in een afgesloten ruimte.

2. De temperatuur in de ruimte valt binnen het temperatuurbereik van de desbetreffende ontvochtiger.


BEREKENING (BIJ BENADERING) VAN DE VEREISTE SOORT ONTVOCHTIGING

Betekenis:

Q – benodigde ontvochtiging in l/u

V – inhoud van de ruimte in m3

Vw – volume van het te ontvochtigen hout in m3

Pw – dichtheid van het te ontvochtigen hout in kg/m3

S – wateroppervlak in m2

Toepassing

Benodigde ontvochtiging, l/u

Omstandigheden

Droge opslag (magazijn)

Q = V x 1,2 х 10 -3

Ventilatieniveau 0,3 Ontvochtigingsniveau 2,5 g/m3 u Lucht temperatuur 20°С

Ontvochtiging van woon- en kantoorruimtes

Q = V х 1,5 х 10 -3

Ventilatieniveau 0,5 Ontvochtigingsniveau 2.5 g/m3 u Lucht temperatuur 20 °С

Ontvochtiging van gebouwen

Q = V х 2,0 х 10 -3

Ventilatieniveau 0,3 Ontvochtigingsniveau (incl. vochtverdamping van doorweekte materialen) 3,2 g/m3 u Lucht temperatuur 20°С Ontvochtigingsperiode – 8 dagen.

Ontvochtiging van hout

Q = Vw Х Рw X 0,4 Х 10 -3

Luchdichte droogkamer. Lucht temperatuur 25-30°С Relatieve vochtigheid 30-40 % Ontvochtigingsniveau – 1% van vochtgehalte van hout in 24 uur.

Ontvochtiging van zwembaden

Privé-zwembaden tot 50 m2 (met afdekking, op gedeeltelijke belasting): Q = S х 0, Openbare zwembaden meer dan 50 m2 (zonder afdekking, op normaal vermogen): Q = S х 0.2

Voldoende luchttoevoer - (10 х S) m3/u Lucht temperatuur - (t water + 2) °С Relatieve luchtvochtigheid - 60 %

FORMULE VOOR DE VDI 2089 NORM

Het verdampingsniveau wordt als volgt berekend:

W = e x S x (Pver – Pin) g/u

Waarbij:

S – oppervlak zwembad, m2;

Рver – waterdampdruk in verzadigde lucht bij temperatuur van water in zwembad, mbar;

Рin – partiële waterdampdruk bij ingestelde temperatuur en vochtigheid, mbar;

е - empirische coefficient, g/(m2 х u х mbar):

0.5 – gesloten oppervlak van zwembad,

5 – onbeweeglijk oppervlak van zwembad,

15 – kleine privé-zwembaden met gelimiteerd aantal zwemmers,

20 – openbare zwembaden met gemiddeld aantal zwemmers,

28 – zwembaden voor recreatie en vermaak,

35 – zwembaden met glijbanen en golfslag.

Voorbeeld: privé-zwembad

Oppervlak: 20 х 5 m; S = 100 m2

Water temperatuur 28 °С (100% rel. vochtigheid) Pver = 37.78 mbar

Lucht temperatuur 30 °С (60 % rel. vochtigheid) Рin = 25.45 mbar

Verdampingsniveau:

W = 13 х 100 х (37.78-25.45)= 16029 g/u = 16 l/u

FORMULE VAN BYAZIN-KRUMME

Voor de periode met zwemmers:

Wop = (0,118 + 0,01995 хах (Рver - Рin)/1,333) x S l/u

Voor de periode zonder zwemmers (water oppervlak is afgedekt):

Wdi = (- 0.059 + 0.0105 (Рver - Рin)/1,333) x S l/u,

Waarbij:

Рver – waterdampdruk in verzadigde lucht bij temperatuur van water in zwembad, mbar;

Рin – partiële waterdampdruk bij ingestelde temperatuur en vochtigheid, mbar;

а – bezoekersniveau zwembad:

1,5 – recreatiezwembaden met golfslag

0,5 – grote openbare zwembaden

0,4 – hotel zwembaden

0.3 – kleine privé-zwembaden