Produkcija

Apskaičiavimo formulės

Paprastas sausintuvų parinkimas

Apytikriam reikalaujamo sausinimo režimo vertinimui ir išankstinio sausintuvų parinkimo, pakanka pasinaudoti empirinėmis formulėmis atkreipiant dėmesį į du esminius reikalavimus:
1. Sausinimas atliekamas uždaroje patalpoje.
2. Temperatūra patalpoje atitinka tam tikro sausintuvo veikimo temperatūrų diapazonui.

APYTIKRIS REIKIAMO SAUSINIMO REŽIMO APSKAIČIAVIMAS

Sutartiniai ženklai:
Q – reikalingas drėgmės surinkimas, l/val.;
V – patalpos tūris, m³;
V kt. – džiovinamos medienos tūris, m³;
P kt. – džiovinamos medienos tankis, kg/m³;
S – baseino atspindžio (veidrodžio) plotas, m.

Detalus sausinimo sistemų projektavimo metodikos aprašymas pateiktas „Sausinimo sistemų projektavimo vadove“ Dantherm – 1998 m.

Naudojimo sritis

Reikalingas drėgmės surinkimas, l/val

Sąlygos

Sausas laikymas (sandėliai)

Q = Vx 1,2 х 10-3

Oro keitimo kartotinumas – 0,3;

Sausinimo greitis - 2,5 g/m3 val.;

Oro temperatūra - 20 °С.

Gyvenamųjų ir administracinių patalpų oro sausinimas

Q = V х 1,5 х 10 -3

Oro keitimo kartotinumas – 0,5;

Sausinimo greitis - 2,5 g/m3 val.;

Oro temperatūra - 20 °С.

Pastatų džiovinimas

Q = V х 2,0 х 10-3

Oro keitimo kartotinumas – 0,3;

Sausinimo greitis (atsižvelgiant į drėgmės garavimą iš šlapių medžiagų) – 3,2g/m3 val.;

Oro temperatūra - 20 °С;

Sausinimo laikotarpis – 8 dienos.

Medienos džiovinimas

Q = Vmed Х Рmed X 0,4 Х 10 -3

Hermetiška sausinimo kamera;

Oro temperatūra – 25-30 °С;

Santykinis oro drėgnumas - 30-40 %;

Sausinimo greitis - 1% medienos drėgmingumas per parą.

Plaukimo baseinų sausinimas

Privatūs baseinai iki 50 m² (su apauginie danga esant ribotam apkrovimui):
Q = S х 0,1

Viešo naudojimo baseinai, didesni nei 50 m² (be apsauginės dangos, esant normaliam apkrovimui):

Q = S х 0,2

Išorinio oro srautas - (10 х S) m3/val.;

Oro temperatūra - (t vandens + 2) °С;

Santykinis oro drėgnumas - 60 %.STANDARTO FORMULĖ VDI 2089

Garavimo intensyvumas apskaičiuojamas tokiu būdu:

W = е x S x (Рpris - Рparc) g/val.,

kur:
S – baseino vandens paviršiaus plotas, m²;
Рpris – prisotinto oro vandens garų spaudimas esant vandens temperatūrai baseine, mbar;
Рparc – vandens garų parcialinis spaudimas esant užduotai temperatūrai ir oro drėgnumui, mbar;

е – empirinis koeficientas g/(m2 х val. х mbar):
0,5 – uždaras baseino paviršius;
5 – nejudinamas baseino paviršius;
15 – nedideli privatūs baseinai su ribotu besimaudančių žmonių kiekiu;
20 – viešo naudojimo baseinai su normaliu besimaudančių žmonių aktyvumu,
28 – poilsiui ir pramogoms skirti baseinai,
35 – baseinai su vandens kalneliais ir aktyviu bangų susidarymu.

Pavyzdys. Privatus baseinas.

Baseino veidrodis 20 x 5 S = 100 m²
Vandens temperatūra 28 °С (100 % sant. drėgn.) Ppris = 37,78 mbar;
Oro temperatūra 30 °С (60 % sant. drėgn.) Pparc= 25,45 mbar.

Garavimo intensyvumas

W = 13 х 100 х (37,78-25,45)= 16029 g/val. = 16 l/val.


BIAZINO-KRUMME FORMULĖ

Skirta laikotarpiui, kai baseine yra besimaudančių žmonių:

Watid = (0,118 + 0,01995 х а х (Ppris - Pprac)/1,333) x S l/val.

Skirta laikotarpiui, kai baseine nėra besimaudančių žmonių (vandens paviršius uždengtas arba užpildytas plaukiojančiais kamuoliais / plaustais):

Wuždar. = (- 0,059 + 0,0105 (Ppris - Pprac)/1,333) x S l/val.

Kur:
Рpris – prisotinto oro vandens garų spaudimas esant vandens temperatūrai baseine, mbar;
Рparc – vandens garų parcialinis spaudimas esant užduotai temperatūrai ir oro drėgnumui, mbar;

a – baseino užimtumo koeficientas:
1,5 – žaidimo baseinams su aktyviu bangų susidarymu;
0,5 – dideliems viešo naudojimo baseinams;
0,4 – viešbučių baseinams;
0,3 – nedideliems privatiems baseinams.