Výrobky

Vzorec pro výpočet

Zjednodušený orientační výpočet

Pro přibližný výpočet požadovaného režimu odvlhčovaní a předběžného výběru odvlhčovače postačí použít empirické vzorce s ohledem na dva základní požadavky:

1. Odvlhčování bude probíhat v uzavřené místnosti.
2. Teplota v místnosti odpovídá rozsahu provozních teplot odvlhčovače.

Přibližný výpočet požadovaného režimu odvlhčovaní.

Legenda:

Q - odvlhčovací výkon, l/h

V – objem místnosti, m3

Vdř - objem sušeného dřeva, m3

Pdř - hustota sušeného dřeva, kg/m3

S – vodní plocha bazénu, m2

Podrobný popis metodiky navrhování odvodňovacích systémů je uveden v "Příručka pro navrhování odvodňovacích systémů" DANTHERM rok 1998.

Oblast použití

Požadovaný  odvlhčovací výkon, l/h

Podmínky

Suché skladování (sklady)

Q = Vx 1,2 х 10-3

Intenzita výměny vzduchu  0,3
Rychlost sušení 2,5 g/m3 h teplota vzduchu 20 °C

Odvlhčování  obytných a administrativních  prostorů

Q = V х 1,5 х 10 -3

Intenzita výměny vzduchu  0,5
Rychlost sušení 2,5 g/m3 h teplota vzduchu 20 °C 

Odvlhčování  budov

Q = V х 2,0 х 10-3

Intenzita výměny vzduchu  0,3
Rychlost sušení (včetně odpařování vlhkosti z mokrých materiálů) 3,2 g/m3 h
Teplota vzduchu 20 °С
 Doba sušení, 8 dní

Odvlhčování  dřeva

Q = V Х Р X 0,4 Х 10 -3

Hermetická sušicí komora
  Teplota vzduchu 25-30 °С
 Relativní vlhkost vzduchu 30-40%
 Rychlost sušení 1% vlhkosti obsažené ve dřevě za 24 h

Odvlhčování  bazénů

Soukromé bazény  s plochou do 50 m2

(s ochranným krytem, při omezeném zatížení): Q = S x 0,1

Veřejné bazény s plochou více než 50 m2 (bez ochranného krytu, při normálním zatížení): Q = S x 0,2

Přívod venkovního vzduchu - (10 х S)  m3/h 
Teplota vzduchu - (t vody + 2) °С 
Relativní vlhkost vzduchu - 60 %VZOREC DLE NORMY VDI 2089

Intenzita odpařování se vypočítává následně:

W = е х S х (Рnas - Рust) g/h,

kde:
S - plocha vodní hladiny bazénu, m2;
Рnas - tlak vodní páry nasyceného vzduchu při teplotě vody v bazénu, mbar;
Рust - parciální tlak vodní páry při dané teplotě a vlhkosti vzduchu, mbar;

е - empirický koeficient, g / (m2 x h x mbar), г/(м2 х h х mbar):
0,5 - krytý povrch bazénu,
5 - nehybný (klidný) povrch bazénu,
15 - malé soukromé bazény s omezeným počtem plavců,
20 - veřejné bazény s normální aktivitou plavců,
28 - bazény pro relaxaci a zábavu,
35 - bazény s tobogany a velkým vlněním.

Příklad. Soukromý bazén.

Vodní plocha bazénu 20 х 5 m S = 100 m2
Teplota vody 28 °С (100 % rel. vlh.) Рnas = 37,78 mbar
Teplota vzduchu 30 °С (60 % rel. vlh.) Рust = 25,45 mbar

Intenzita odpařování

W = 13 х 100 х (37,78-25,45)= 16029 g/h = 16 l/h


VZOREC BJAZINA-KRUMME

Pro dobu, kdy se v bazénu koupou lidé:

Wotevř = (0,118 + 0,01995 х а х (Рnas - Рust)/1,333) x S l/h,

Pro dobu, kdy v bazénu nejsou lidé (vodní hladina je zakryta plachtou nebo je zaplněna plovoucími balóny/vory):

Wuzavř = (- 0,059 + 0,0105 (Рnas - Рust)/1,333) x S l/h,

kde:

Рnas - tlak vodní páry nasyceného vzduchu při teplotě vody v bazénu, mbar;
Рust - tlak vodní páry nasyceného vzduchu při dané teplotě a vlhkosti vzduchu, mbar;

а - koeficient obsazenosti bazénu lidmi:
1,5 – pro zábavné bazény s aktivním vlněním,
0,5 - pro velké veřejné bazény,
0,4 – pro hotelové bazény,
0,3 – pro malé soukromé bazény.